HEMCO zaštitna odjeća i oprema
HEMCO zaštitna odjeća i oprema

HR / EN

EN 1149 Zaštitna odjeća - elektrostatička svojstva

EN1149 5 blackEN 1149 Zaštitna odjeća - elektrostatička svojstva

Standard određuje elektrostatičke zahtjeve za zaštitnu odjeću koja treba poništiti elektrostatički naboj. Ova odjeća se nosi kako bi se spriječilo iskrenje od električnog naboja koje može uzrokovati požar ili eksploziju.