HEMCO zaštitna odjeća i oprema
HEMCO zaštitna odjeća i oprema

HR / EN

EN 14605 Zaštita od tekućih kemikalija

EN14605 blackEN 14605 Zaštita od tekućih kemikalija - Tip 3 ili 4

Zbog složenih sredstava, preporučuje se da se prate upute koje se nalaze uz isporučenu odjeću.
Upute opisuju klasifikaciju različitih svojstava koja moraju biti testirana.