HEMCO zaštitna odjeća i oprema
HEMCO zaštitna odjeća i oprema

HR / EN

EN 381-5 Zaštita za korisnike koji rukuju motornim pilama

EN 381-5 Zaštita za korisnike koji rukuju motornim pilama - Zahtjevi za zaštitu nogu

EN381 5 blackOva norma definira tri različita dizajna (Dizajn A, B i C) zaštite nogu, prema stupnju zaštite koji je primijenjen.
Ova norma također propisuje četiri klase koje korespondiraju s brzinom  lanca kojom su testovi izvršeni:           
     - Klasa 0 : 16 m/s
     - Klasa 1 : 20 m/s
     - Klasa 2 : 24 m/s
     - Klasa 3 : 28 m/s

 

Dizajn A
Zaštitna odjeća za zaštitu od motorne lančane pile dizajna A i B su namijenjene za rad u šumi za rukovanje od strane profesionalnih radnika koji su osposobljeni i informirani za rad sa motornim lančanim pilama.
Dizajn A (prednja zaštita) djelomično obuhvaća svaku nogu (180°) i 5cm u unutrašnji dio desne noge i 5cm od vanjskog dijela lijeve noge. Zaštita počinje od max. 5cm od dna nogavice i završava na min. 20cm iznad prepone.
dizajnA 


DIZAJN B
Dizajn B je identičan dizajnu A, ali ima dodatnih 5cm zaštite na unutarnjem dijelu lijeve noge.
dizajnB 


DIZAJN C
Zaštitna odjeća za zaštitu od motorne lančane pile dizajna C namijenjena je za upotrebu od strane ljudi koji inače ne rade sa motornim pilama ili u iznimnim situacijama.
Dizajn C pokriva obje noge gotovo cijele (360°). Zaštita počinje od max. 5cm od dna nogavice i završava na min. 20cm iznad prednje prepone, te na 5 cm ispod stražnje strane prepone.

dizajnC