HEMCO zaštitna odjeća i oprema
HEMCO zaštitna odjeća i oprema

HR / EN

Industrija: Infrastruktura

Poslodavci imaju obavezu omogućiti najbolje moguće radne uvjete. Kako bi se to postiglo, posao mora biti organiziran na način da se maksimalno umanji rizik za sigurnost i zdravlje zaposlenika. Poznavanje rizika je osnovni preduvjet za to. Tu na scenu stupa odjeća iz našeg asortimana Visoke vidljivosti koja povećava sigurnost i omogućava radnicima bolju vidljivost i uočljivost.

Ukoliko želite više informacija, Kontaktirajte nas

 

Protect katalog

Prolistajte Hemco Protect katalog.

Protect