Certifikacija
PDF Ispis

Certifikacija i njezin rok

Certifikacija ili potvrđivanje je postupak kojim se potvrđuje sukladnost s propisanim zahtjevima, a u smislu Zakona o normizaciji on obuhvaća potvrđivanje proizvoda, procesa i usluga, ocjenjivanje i potvrđivanje sustava kakvoće dobavljača te ocjenjivanje osposobljenosti osoba koje obavljaju radnje u svezi s ispitivanjem, potvrđivanjem i ocjenjivanjem sustava kakvoće dobavljača.

Certifikacija su postupci nepristrane treće strane kojima se dokazuje da postoji odgovarajuće povjerenje, da je jednoznačno pouzdano naznačeni proizvod u sukladnosti s određenom normom ili drugim normativnim dokumentom. Rezultat tog postupka je certifikat koji se izdaje na osnovu ispitivanja. Rok do kojeg vrijedi certifikat naveden je na certifikatu.

Što se može certificirati?

Sve što je mjerljivo i ponovljivo:

 • proizvodi, procesi i usluge,
 • dobavljačev sustav kakvoće,
 • osposobljenost osoba.

Tko provodi certifikaciju?

Hrvatski zavod za norme ili neka druga ovlaštena pravna osoba koja zadovoljava propisane uvjete. (Na zakonom reguliranom području mora se provesti certifikacija, a na zakonom nereguliranom području je to korisno, ali nebitno, jer postojanje normi i certifikaciju određuju uvjeti tržišta.)

Koji se proizvodi i usluge moraju certificirati?

Sve što je mjerljivo i ponovljivo (sirovine, poluproizvodi, dijelovi, sklopovi, gotovi industrijski i obrtnički proizvodi, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, bezalkoholna i alkoholna pića, aditivi, začini, sjeme i sadni materijal poljoprivrednoga i šumskog bilja, objekti, postrojenja, uređaji, oprema i druga sredstva rada, razne usluge).

Da li certifikat vrijedi bez vremenskog ograničenja?

Ne.

Što je osnova za izdavanje certifikata o sukladnosti?

 • provedeni postupak certifikacije,
 • da je rezultat ispitnog postupka pozitivan,
 • da je proizvod sukladan propisima odnosno međunarodnim ugovorima koji obvezuju RH.

Što mora zadovoljiti proizvod u zakonom reguliranom području?

* sukladnost proizvoda s propisima,
* sukladnost proizvoda sa zahtjevima koji proizlaze iz međunarodnih ugovora koji obvezuju RH, ispravama i znacima predviđenim tim međunarodnim ugovorima te mora udovoljiti temeljnim zahtjevima.

Tko određuje sukladnost proizvoda ili usluga sa zahtjevima?

Certifikacijska ustanova (Hrvatski zavod za norme i Državni zavod za mjeriteljstvo) ili neka druga ovlaštena pravna osoba koja zadovoljava propisane uvjete.

Tko ovlašćuje certifikacijsku ustanovu?

Hrvatski zavod za norme i Državni zavod za mjeriteljstvo ili neka druga ovlaštena pravna osoba koja zadovoljava propisane uvjete.

Tko provodi akreditaciju laboratorija?

Hrvatski zavod za norme i Državni zavod za mjeriteljstvo ili neka druga ovlaštena pravna osoba koja zadovoljava propisane uvjete.

Akreditacija laboratorija

Mjerodavnost laboratorija za obavljanje nekog posla što znači da nadležna ustanova (akreditacijska ustanova) formalno priznaje sposobnost ispitnog laboratorija (ako je ispunio skup zahtjeva koje je postavila ustanova za ovlašćivanje) za provođenje određenih ispitivanja.

OVLAŠĆIVANJE LABORATORIJA

To je postupak kojim se utvrđuje sposobnost i opremljenost laboratorija za provedbu određenih ispitivanja uz uvjete koji su propisani za rad laboratorija i metode ispitivanja proizvoda te prema pravilima međunarodnih sustava ispitivanja i normama koje se primjenjuju u tim sustavima ako su prihvaćeni u RH.

Da li laboratorij mora biti akreditiran za sva ispitivanja koja može izvoditi?

Mora.

Da li svaki laboratorij mora biti akreditiran?

Ne mora. Akreditirani laboratorij može biti samo onaj koji je ispunio skup zahtjeva koje je postavila ustanova za ovlašćivanje.

Što je osim kompetentnosti važno za rad laboratorija?

 • mora imati pravni status,
 • nepristranost, nezavisnost, cjelovitost,
 • laboratorij i osoblje ne smije biti pod nikakvim pritiskom,
 • osobe izvan laboratorija ne smiju utjecati na rezulate ispitivanja,
 • ne smije se dovesti u pitanje povjerenje u laboratorij,
 • plaće zaposlenih ne smiju ovisiti o količini i rezultatima ispitivanja,
 • laboratorij ne smije sudjelovati u razvoju proizvoda kojeg ispituje.

Da li je propisano što najmanje mora sadržavati i kako mora izgledati IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU?

Nakon svakog posla kojeg obavi, ispitni laboratorij mora sastaviti izvještaj u kojem će se točno, jasno i nedvosmisleno prikazati rezultati ispitivanja i sve druge potrebne obavijesti.

Mora sadržavati:

 • * naziv i adresu ispitnog laboratorija i mjesto na kojem je obavljeno ispitivanje ako nije obavljeno u sjedištu ispitnog laboratorija,
 • * oznaku izvještaja (npr. serijski broj), broj na svakoj stranici i ukupni broj stranica izvještaja,
 • * naziv i adresu naručitelja,
 • * opis i oznaku uzorka za ispitivanje,
 • * datum primitka uzorka i datum kada je obavljeno ispitivanje,
 • * oznaku specifikacije prema kojoj je obavljeno ispitivanje ili opis metode ili postupka ispitivanja,
 • * opis postupka uzorkovanja,
 • * iscrpan opis metode ili postupka ispitivanja,
 • * sva mjerenja, ispitivanja i dobivene rezultate prikazati pomoću odgovarajućih tablica, grafikona, skica ili fotografija,
 • * izjavu o mjernoj nesigurnosti (kada je to potrebno),
 • * potpis i funkciju osobe koja je preuzela odgovornost za tehničku valjanost izvještaja i datum sastavljanja izvještaja,
 • * izjavu kojom se potvrđuje da se rezultati ispitivanja odnose samo na ispitane uzorke,
 • * klauzula da umnožavanje izvještaja nije dopušteno bez pismenog odobrenja laboratorija.

Što su DIREKTIVE?

 • * direktive su zakonski okvir za definiranje temeljnih zahtjeva,
 • * direktive prema članku 118. za ZNR (minimalni zahtjevi - mogu se povećati, ali ne i smanjiti),
 • * direktive se moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo bez izmjena.

Koje su međunarodne normizacijske organizacije?

 • * ISO - opća normizacija,
 • * IEC - elektrotehnička normizacija,
 • * CEN - europski odbor za normizaciju,
 • * CENELEC - europski odbor za elektrotehničku normizaciju,
 • * ETSI - europski institut za telekomunikacijske norme.

Što je izjava o sukladnosti ili dobavljačeva izjava?

To je pismeno jamstvo dobavljača izdano na njegovu vlastitu odgovornost da proizvod, proces ili usluga odgovaraju propisima odnosno normama. To je izjava kojom dobavljač izjavljuje svoju odgovornost da je proizvod u sukladnosti s odrednicama navedenim u izjavi.

Što znači stavljanje u promet?

Stavljanje u promet je prva isporuka plaćenog ili neplaćenog proizvoda (koji je pod odrednicama zakona) na tržište.

Što je ISPITIVANJE?

Ispitivanje je tehnička radnja koja se sastoji u određivanju jednog ili više svojstava određenog proizvoda, procesa ili usluge u skladu s propisanim ili drugim utvrđenim postupkom te uz primjenu utvrđenih metoda ispitivanja. Rezultat ispitivanja je izvješće o ispitivanju.

Što se mora navesti kada se citira norma?

Oznaka HRN, oznaka međunarodnog izvora, broj norme i godina.

Koja je uloga norme u tehničkoj regulativi?

Omogućavanje zajedničkog djelovanja i zamjenjivosti proizvoda i sustava.

Kako se uklanjaju tehničke barijere u trgovini?

Prihvaćanjem normi.

Koji tehnički zahtjev mora zadovoljiti RH da bi ušla u EU?

Europske norme.

 

Poduzeće HEMCO

Proizvodno poduzeće orjentirano na kvalitetu

Hemco je dinamična tvrtka čija cilj je stvaranje udobnih i praktičnih rješenja za Vaše poslovanje. Kvaliteta je jedna od strateških smjernica našeg razvoja, što potvrđuju naši certifikati.

Hemco brendovi

 • PROTECT - zaštitna odjeća
  MEDICA
  - odjeća za medicinsko osoblje
  GASTON
  - odjeća za ugostitelje i hotelijere
  DuPont™, Nomex®, Kevlar® and Thermo-Man® are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates

Kontakt podaci

HEMCO d.o.o.

Ante Starčevića 196 A, 31400 Đakovo
Telefon: +385 (0) 31 817 350
Fax: + 385 (0) 31 817 402
E-mail:
hemco@os.t-com.hr